2110156037 6970354317 Ιβίσκου 8, Περιστέρι domisi_oe@yahoo.gr
hero image

 

 
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΟΜΗΣΗ ΕΤΕ Υπηρεσίες Μηχανικού - Τεχνική Εταιρεία | Περιστέρι Αττική
 

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4479/2017, “Προσθήκη άρθρου 56Β στο Ν. 2725/1999”, η άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1 εκδίδεται από το Δήμο. 

Συγκεκριμένα, για την έκδοση άδειας λειτουργίας των σωματειακών αθλητικών εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας σωματείων αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) οι οποίες ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, σύμφωνα με την εγκύκλιο: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/

ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/558576/27822/3786/867/29/12/2017, κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – Ν.4479/2017 (Α’ 94) «Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις».

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας.