2110156037 6970354317 Ιβίσκου 8, Περιστέρι domisi_oe@yahoo.gr
hero image

 

 
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΟΜΗΣΗ ΕΤΕ Υπηρεσίες Μηχανικού - Τεχνική Εταιρεία | Περιστέρι Αττική
 

Ορισμένες κατηγορίες καταστημάτων απαιτούν χορήγηση άδειας από κάποιον φορέα, ανάλογα με την χρήση τους, για να λειτουργήσουν. Στην πλειοψηφία τους είναι Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και απαιτούν έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου.

Η έκδοση της άδειας συχνά προϋποθέτει επιμέρους εγκρίσεις από άλλους φορείς όπως για παράδειγμα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, την Διεύθυνση Ανάπτυξης κ.α.

Η διαδικασία έκδοσης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χορηγείται η Προέγκριση και στο δεύτερο η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας.