2110156037 6970354317 Ιβίσκου 8, Περιστέρι domisi_oe@yahoo.gr
hero image

 

 
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΟΜΗΣΗ ΕΤΕ Υπηρεσίες Μηχανικού - Τεχνική Εταιρεία | Περιστέρι Αττική
 

Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μας παρουσίας, και της διαρκούς μας ενημέρωσης στις νέες εξελίξεις της επιστήμης, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες στατικές μελέτες κτιριακών κατασκευών, που σέβονται την ασφάλεια και παράλληλα εξασφαλίζουν την οικονομία της κατασκευής σας. 

Η άρτια κατάρτιση μας όσον αφορά τη στατική μελέτη κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, σύμμεικτων, από φέρουσα τοιχοποιία, αλλά και βιομηχανικών κατασκευών / εγκαταστάσεων βάση των ευρωπαϊκών και εθνικών τεχνικών κανονισμών, έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια της κατασκευής. Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων ανάλογα με την πολυπλοκότητα του υπό μελέτη έργου και σε συνδυασμό με τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, δημιουργείται ένα άρτιο πλαίσιο μελέτης. 

Οι μελέτες που παραδίδουμε συνοδεύονται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών και πλήρη σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

 


 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας.